AKTUALNOŚCI

***

***

Mamo, nigdy nie pij za moje zdrowie! 

O społecznych i ekonomicznych kosztach nadużywania alkoholu pisze przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości bp Tadeusz Bronakowski w apelu na sierpień – miesiąc abstynencji. W tym roku zwraca szczególną uwagę wiernych na trzeźwość matek i wzywa, aby przestrzegać kobiety w ciąży przed skutkami picia alkoholu.

 

- Kochająca matka jest zawsze trzeźwa, dba też o trzeźwość swojej rodziny i pomaga budować trzeźwe społeczeństwo – podkreśla bp Tadeusz Bronakowski w tegorocznym apelu na miesiąc abstynencji. W imieniu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości jego przewodniczący przypomina, że kobieta jest strażniczką zdrowia dziecka od pierwszych chwil jego życia.

 – Podczas ciąży nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez matkę może bardzo poważnie zaszkodzić dziecku […] Im większa ilość alkoholu, tym większe jest ryzyko poważnych uszkodzeń – zwraca uwagę, przywołując chorobę Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS), jaka grozi dziecku pijącej matki. – Duchowni, lekarze, pielęgniarki i położne mają obowiązek przestrzegać matki przed skutkami picia alkoholu w ciąży. A zadaniem ojców, najbliższej rodziny i przyjaciół jest wspieranie kobiet w ciąży w zachowywaniu całkowitej abstynencji – czytamy w apelu.

Biskup Bronakowski zwraca uwagę na szczególną rolę rodziny, a przede wszystkim matki, w wychowywaniu do trzeźwości, tworzeniu klimatu serdeczności i bezpieczeństwa. Zachęca też do mądrego okazywania miłości, która potrafi stawiać właściwe wymagania. – Odpowiedzialna i trzeźwa matka wie, że dziecko wychowywane w Bożej łasce i mądrości poradzi sobie z życiem bez szukania alkoholu – pisze. Przywołuje też badania, z których wynika, że osoby wierzące i praktykujące są w mniejszym stopniu narażone na uzależnienia.

W apelu na sierpień czytamy o szkodliwości reklamy alkoholu i nadmiernej jego dostępności. Według przewodniczącego Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości zadaniem matki jest dawanie przykładu radosnego życia w abstynencji, modlitwy o trzeźwość, upominanie tych, którzy krzywdzą siebie sięganiem po alkohol, a także protestowanie wobec sprzedawania alkoholu dzieciom. – Nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadużywaniem alkoholu – podkreśla. Apeluje do sprawujących władzę, aby pomagali w wychowywaniu dzieci w abstynencji przynajmniej do osiemnastego roku życia. Dodaje, że musimy uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych.

Sierpień został ogłoszony miesiącem trzeźwości w 1984 r., podczas 201. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Decyzja ta nawiązywała do Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których Polacy ślubowali m.in. walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Kościół przypomina o potrzebie trzeźwości nie tylko w sierpniu, kiedy organizowanych jest najwięcej pielgrzymek, rekolekcji i spotkań trzeźwościowych. Całoroczną pracę dotyczącą tego problemu koordynuje Zespół Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Obecnie jest ona realizowana w ramach dziewięcioletniego programu: „Rodzina szkołą trzeźwości”. Każdego roku wokół tego hasła omawiane są tematy związane z rodziną. Tegoroczne hasło brzmi: „Kochająca matka zawsze trzeźwa”.

 

Zobacz też:

 Strona Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

——————————————————————————————————————————

Świętujmy niedzielę!

Dobrze przeżyta niedziela będzie owocować na wielu płaszczyznach: na płaszczyźnie społecznej i płaszczyźnie rodzinnej – przekonuje ks. dr hab. Tomasz Wielebski. I zachęca do budowania kultury świętowania niedzieli.

Jak podkreśla teolog pastoralista z UKSW, upowszechnianie wzorców świętowania niedzieli, pokazywanie różnorodnych form odpoczynku i wolontariatu, a także ukazywanie wartości dobrze przeżytej niedzieli w kontekście psychologicznym, społecznym i ekonomicznym to ważne dziś zadanie. Czyni to m.in. Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, który powstał i rozwija się w diecezji legnickiej.Kolejny spadek liczby uczestniczących we Mszach św. – według najnowszych statystyk podanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w 2013 r. wskaźnik dominicantes wyniósł 39,1% – wiąże się ze zmianą stylu świętowania niedzieli. Jak wyjaśnia ks. dr Wojciech Sadłoń z ISKK, coraz bardziej wybija się świecki niż sakralny charakter niedzieli. Polacy przestają chodzić regularnie w niedziele do Kościoła, wybierając spotkania z przyjaciółmi czy wyjazdy rekreacyjne.

 

 

– Potrzeba wielu działań współpracujących ze sobą duchownych, jak i wiernych świeckich, zarówno tradycyjnych, jak i nowych, które będą budować i kształtować kulturę niedzieli i będą miały na celu zarówno ukazywanie istoty świętowania niedzielnego, jak też przyczyniały się do właściwego przeżywania tego dnia. Wpisuje się to kierunek działań Kościoła określany przez papieża Franciszka w adhortacji „Evangelii Gaudium” jako nawrócenie pastoralne, związane z tym, że nie można pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są obecnie, wymaga to zmiany myślenia, kreatywności, odwagi, poszukiwania adekwatnych do wyzwań czasów współczesnych metod ewangelizacyjnych – tłumaczy ks. dr hab. Tomasz Wielebski.

—————————————————————————————————————————————

 

Prezydium Episkopatu: Jan Paweł II jednoznacznie bronił życia i był za klauzulą sumienia

 
 

W związku z publiczną debatą na temat klauzuli sumienia oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało specjalne oświadczenie. Biskupi przypominają nauczanie św. Jana Pawła II, który jednoznacznie potępił odbieranie życia niewinnej istocie ludzkiej.

Zasady określone w nauczaniu urzędowym Kościoła katolickiego są dziś „ignorowane przez część środowisk politycznych i medialnych” – podkreślają biskupi w wydanym 16 lipca oświadczeniu i przypominają nauczanie Jana Pawła II o ochronie życia ludzkiego zawarte m.in. w encyklice „Evangelium vitae”. Absolutne zło aborcji, powinność sprzeciwu sumienia wobec niegodziwego prawa cywilnego, zakaz dyskryminacji ze względu na sprzeciw sumienia, jak również odmowa współdziałania w złu – to zasady, na jakie wskazują.

 Odnosząc się do sytuacji odwołanego z funkcji dyrektora szpitala prof. Bogdana Chazana, który odmówił aborcji, biskupi powtarzają słowa św. Jana Pawła II, dla którego hołd wyrażało wielu przedstawicieli życia publicznego: „Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (EV 74). Cytują też, że „żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu” (EV 62).

 Papież w swoim nauczaniu wielokrotnie podkreślał, że „w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje” (EV 71). Skrytykował też ustawy dopuszczające w jakichkolwiek okolicznościach odbieranie życia nienarodzonym. „Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim „nędzarzem” na tej ziemi: wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi” – pisał w encyklice „Veritatis splendor” (VS 96).

 – Kościół w Polsce jest szczególnie zobowiązany do wiernego przestrzegania dziedzictwa Jana Pawła II – podkreślają członkowie Prezydium Episkopatu w wydanym oświadczeniu. Biskupi wyrażają też poparcie dla zlikwidowania niespójności przepisów, które z jednej strony dają możliwość lekarzom korzystania z klauzuli sumienia i odmowy dokonania aborcji, a z drugiej zobowiązują do wskazania szpitala, gdzie jest ona dokonywana.

 W skład Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wchodzą: przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego abp Marek Jędraszewski oraz sekretarz generalny Episkopatu bp Artur Miziński.

 

——————————————————————-

Podziękuj za każdy bezpiecznie przejechany kilometr!

Tydzień św. Krzysztofa jest okazją do modlitwy o bezpieczeństwo na polskich drogach. Możemy też pomóc w zakupie środków transportu dla polskich misjonarzy.

W dniach 20-27 lipca 2014 obchodzony będzie 15. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Chrystusa na krańce świata”. Nieodłączną częścią jego obchodów jest „Akcja św. Krzysztof – 1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy na środki transportu dla polskich misjonarzy”. Dzięki niej MIVA Polska udziela niezbędnej pomocy w zakupie pojazdów na misje. - Zapraszam do udziału wszystkich posiadaczy pojazdów i zmotoryzowanych, kierowców, motocyklistów a nawet rowerzystów. Podziękuj i Ty za każdą szczęśliwą podróż, za każdy bezpiecznie przejechany kilometr, za wszystko czym Cię Pan obdarzył, także za pojazdy, które mamy do naszej dyspozycji, i pomóż polskim misjonarzom i misjonarkom, by oni nie pozostali bez środków transportu – narzędzi swojej misyjnej codzienności i misyjnego trudu – zachęca bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W roku 2013  zostało zrealizowanych 55 próśb od polskich misjonarzy z 26 krajów Afryki, Ameryki Płd. i Azji. Przekazane fundusze - 1.355 089 zł  - pozwoliły na zakup: 41 samochodów, 2 ambulansów, 9 motocykli i skuterów, 20 rowerów, 1 traktora, 1 skutera śnieżnego!

Tydzień św. Krzysztofa to również nasza wspólna troska o sprawę poprawy bezpieczeństwa na drodze. Jest to zagadnienie ważne społecznie. - Dlatego też w Tygodniu św. Krzysztofa, jak co roku, prosząc o poświęcenie naszych pojazdów i Boże błogosławieństwo na nasze podróże, módlmy się też o większą rozwagę dla każdego kierującego pojazdem i o większy szacunek do każdego użytkownika drogi. Pięknie to ujmuje zawołanie Krajowego Duszpasterstwa Kierowców: „Kierujmy się miłością na drodze”– dodaje bp Mazur.

MIVA Polska powstała w 2000 r. jako agenda Komisji KEP ds. Misji. Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju.

 Zobacz także:

Obchody Tygodnia św. Krzysztofa w 2014 r.

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji - Bpa Jerzego Mazura z okazji XV Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa

 

—————————————————————————————————————————-

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych: wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną!

 Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i administracja nadzorująca pracę szpitali nie może ograniczać korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia. Lekarz lub farmaceuta nie może być sprowadzony do roli usługodawcy w ramach „medycyny życzeń” – napisał dziś w oświadczeniu Zespół Ekspertów Episkopatu ds. Bioetycznych.

Zespół podkreślił w oświadczeniu kilka najważniejszych wytycznych moralnych dla postępowania lekarza zgodnego z prawdziwym dobrem człowieka. Eksperci wydali oświadczenie, ponieważ w ostatnich tygodniach doszło do publicznego rozliczania lekarzy kierujących się sumieniem i odmawiających czynności wymierzonych przeciw życiu.

Wszelkie działania zmierzające do potępienia lekarzy, którzy deklarują wolę wykonywania zawodu w zgodzie z sumieniem eksperci oceniają „jako dyskryminujące i niezgodne z podstawowym prawem człowieka do wolności sumienia. Zawarte jest ono w najwyższym akcie prawnym Polski tj. w Konstytucji RP.

Eksperci Episkopatu zaznaczają, że „w prawie polskim nie istnieje prawo do aborcji”. Jak czytamy, „przerwanie ciąży jest co do zasady zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza ponoszenie odpowiedzialności karnej” lekarza.

Sprowadzenie lekarza czy farmaceuty do roli usługodawcy w ramach „medycyny życzeń” prowadzi do degradacji tych zawodów. Jednym z przejawów tego zjawiska jest też traktowanie dziecka od jego poczęcia jak przedmiotu. Lekarz jest zobowiązany do niesienia pomocy tak dziecku, jak i kobiecie.

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych podkreśla także, że „wymóg ewentualnego odesłania do innego lekarza jest sprzeczny z klauzulą sumienia”. Zakłada bowiem czynną współpracę w tym, co jest moralnie złe.

Oświadczenie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie klauzuli sumienia lekarza

——————————————————————————————————————————-

Oficjalne logo ŚDM Kraków 2016 zaprezentowane

W czwartek, 3 lipca 2014 roku, metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz zaprezentował oficjalne logo oraz modlitwę XXXI Światowych Dni Młodzieży.

Symbolika logotypu łączy w sobie trzy elementy: miejsce, głównych bohaterów oraz temat spotkania.

Znak ŚDM Kraków 2016 wpisany jest w kontur Polski. W jego centrum znajduje się krzyż, symbolizujący Chrystusa jako istotę Światowych Dni Młodzieży. Żółte koło oznacza położenie Krakowa i symbolizuje młodych ludzi. Z krzyża wypływa iskra Bożego Miłosierdzia, formą i kolorystyką nawiązująca do obrazu Jezu, ufam Tobie. Logo jest ilustracją słówBłogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7), które zostały wybrane na temat spotkania. Kolory użyte w logo: niebieski, czerwony i żółty, nawiązują do oficjalnych barw Krakowa i jego herbu.

Autorką i pomysłodawczynią logo jest Monika Rybczyńska, pochodząca z Ostrzeszowa 28-letnia graficzka i montażystka, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Logo stworzyła w Watykanie, bezpośrednio po kanonizacji Jana Pawła II, jako formę podziękowania za wstawiennictwo Świętego w jej życiu zawodowym.

Współautorką logo jest Emilia Pyza, pochodząca z Garwolina 26-letnia absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu książek i grafice wydawniczej.

Podczas konferencji zaprezentowana została również oficjalna modlitwa Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Składa się ona z trzech części. Pierwsza jest zawierzeniem Miłosierdziu Bożemu każdego człowieka, szczególnie ludzi młodych. Druga część, to prośba o łaskę bycia miłosiernym. Trzecia część jest wezwaniem wstawiennictwa Matki Bożej i św. Jana Pawła II - patrona ŚDM.

Treść modlitwy dostępna jest na stronie: krakow2016.com.

XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016 r. Poprzedzą je Dni w Diecezjach, zaplanowane na terenie całej Polski.

—————————————————————————————————————————-

„Z Zuzeli do Warszawy ku świętości” – 90. rocznica święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia

- Czuję się wielkim dłużnikiem wobec ziemi, której chleb jadłem od dzieciństwa i wobec wszystkich wśród których żyłem – pisał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.  W sobotę 2 sierpnia w Zuzeli w diecezji łomżyńskiej odbędą się obchody 90. rocznicy jego święceń kapłańskich. Mszy św. dziękczynnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller, a homilię wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Będzie to też okazja do wspólnej modlitwy o szybką beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

„Tutaj w tej rodzinie parafialnej podwójnie się narodziłem: Z ciała i krwi mojej Matki i z Chrystusowej Krwi w sakramencie Chrztu… Jestem związany z Zuzelą sercem. Każdy człowiek jest przecież związany sercem i uczuciem z miejscem swojego urodzenia. Są to więzy potężne. Czuję się wielkim dłużnikiem wobec ziemi, której chleb jadłem od dzieciństwa i wobec wszystkich wśród których żyłem” - te słowa Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego cytuje w specjalnym komunikacie na stronie diecezji łomżyńskiej jej wikariusz generalny bp Tadeusz Bronakowski. W imieniu biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego oraz proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli zaprasza do udziału w obchodach 90. rocznicy święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia.

Uroczystości odbędą się w sobotę 2 sierpnia br. w Zuzeli - miejscu urodzenia kard. Wyszyńskiego. Mszy św. dziękczynnej o godz. 11.00 będzie przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Podczas uroczystej celebry zostanie poświęconych 12 witraży symbolicznie upamiętniających „Drogę życia Prymasa Tysiąclecia z Zuzeli do Warszawy ku świętości”.

„Niech potrzebą każdego serca stanie się lepsze poznanie Osoby i nauczania Świętego Kapłana i Wielkiego Polaka, któremu tyle zawdzięcza Kościół w Polsce i nasza Ojczyzna” – napisał w zaproszeniu na uroczystości proboszcz parafii w Zuzeli ks. Jerzy Krysztopa. Słowa te kieruje do „wszystkich wiernych Kościoła w Polsce  i poza jej granicami”.

————————————————————————————————–

 

„Miłość na śmierć, nie umiera” to hasło XXXII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 VIII 2014 r. Eucharystią o godz. 6.30 sprawowaną na placu katedralnym w Tarnowie. Radio RDN małopolska będzie transmitowało Msze św. w Tarnowie i Częstochowie oraz każdego dnia przekazywało relacje z pielgrzymki. Telewizja internetowa będzie przekazywać transmisje z Mszy św. i nabożeństw.

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską będą prowadzone, tak jak w latach ubiegłych, w każdej parafii przez czerwiec i lipiec, a w sierpniu w miejscach organizacji poszczególnych grup.

Koszt uczestnictwa w PPT nie zmienia się i wynosi 90,00 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60,00 zł. a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie tylko 20 zł resztę tj. 40 zł dopłaca Caritas. (Gdy idzie jedno dziecko z rodziny płaci 60 zł)

Więcej informacji o pielgrzymce można uzyskać na stronach internetowych adres PPT www.pielgrzymka.diecezja.tarnow.pl

a/ Zapraszamy Księży Proboszczów, aby odwiedzali pielgrzymów dając świadectwo troski o parafian uczestniczących w pielgrzymce oraz zapraszamy do koncelebry.

 b/ Zachęcamy, aby czas pielgrzymki wykorzystać w duszpasterstwie parafialnym przez zachęcanie parafian do duchowego pielgrzymowania lub we wspólnotowej modlitwie w parafii towarzyszyć pielgrzymom.

 c/ Zachęcamy do słuchania relacji z pielgrzymki przekazywanej przez radio RDN i telewizje internetową.

 d/ Aktualne informacje o Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej znajdują się na stronie www.pielgrzymka.diecezja.tarnow.pl

——————————————————————————-

biblos forum
promyczek dobra m rdn malopolska przezr     m rdn ns przezr
kana mapa duszp polskie 1
sos studium

element milos

————————————————————————————————————————-