AKTUALNOŚCI

***

***

plakat skrzyszow 2014

——————————————————————————————————————————–

Mamo, nigdy nie pij za moje zdrowie! 

O społecznych i ekonomicznych kosztach nadużywania alkoholu pisze przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości bp Tadeusz Bronakowski w apelu na sierpień – miesiąc abstynencji. W tym roku zwraca szczególną uwagę wiernych na trzeźwość matek i wzywa, aby przestrzegać kobiety w ciąży przed skutkami picia alkoholu.

 

- Kochająca matka jest zawsze trzeźwa, dba też o trzeźwość swojej rodziny i pomaga budować trzeźwe społeczeństwo – podkreśla bp Tadeusz Bronakowski w tegorocznym apelu na miesiąc abstynencji. W imieniu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości jego przewodniczący przypomina, że kobieta jest strażniczką zdrowia dziecka od pierwszych chwil jego życia.

 – Podczas ciąży nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez matkę może bardzo poważnie zaszkodzić dziecku […] Im większa ilość alkoholu, tym większe jest ryzyko poważnych uszkodzeń – zwraca uwagę, przywołując chorobę Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS), jaka grozi dziecku pijącej matki. – Duchowni, lekarze, pielęgniarki i położne mają obowiązek przestrzegać matki przed skutkami picia alkoholu w ciąży. A zadaniem ojców, najbliższej rodziny i przyjaciół jest wspieranie kobiet w ciąży w zachowywaniu całkowitej abstynencji – czytamy w apelu.

Biskup Bronakowski zwraca uwagę na szczególną rolę rodziny, a przede wszystkim matki, w wychowywaniu do trzeźwości, tworzeniu klimatu serdeczności i bezpieczeństwa. Zachęca też do mądrego okazywania miłości, która potrafi stawiać właściwe wymagania. – Odpowiedzialna i trzeźwa matka wie, że dziecko wychowywane w Bożej łasce i mądrości poradzi sobie z życiem bez szukania alkoholu – pisze. Przywołuje też badania, z których wynika, że osoby wierzące i praktykujące są w mniejszym stopniu narażone na uzależnienia.

W apelu na sierpień czytamy o szkodliwości reklamy alkoholu i nadmiernej jego dostępności. Według przewodniczącego Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości zadaniem matki jest dawanie przykładu radosnego życia w abstynencji, modlitwy o trzeźwość, upominanie tych, którzy krzywdzą siebie sięganiem po alkohol, a także protestowanie wobec sprzedawania alkoholu dzieciom. – Nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadużywaniem alkoholu – podkreśla. Apeluje do sprawujących władzę, aby pomagali w wychowywaniu dzieci w abstynencji przynajmniej do osiemnastego roku życia. Dodaje, że musimy uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych.

Sierpień został ogłoszony miesiącem trzeźwości w 1984 r., podczas 201. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Decyzja ta nawiązywała do Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których Polacy ślubowali m.in. walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Kościół przypomina o potrzebie trzeźwości nie tylko w sierpniu, kiedy organizowanych jest najwięcej pielgrzymek, rekolekcji i spotkań trzeźwościowych. Całoroczną pracę dotyczącą tego problemu koordynuje Zespół Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Obecnie jest ona realizowana w ramach dziewięcioletniego programu: „Rodzina szkołą trzeźwości”. Każdego roku wokół tego hasła omawiane są tematy związane z rodziną. Tegoroczne hasło brzmi: „Kochająca matka zawsze trzeźwa”.

 

Zobacz też:

 Strona Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

——————————————————————————————————————————

Świętujmy niedzielę!

Dobrze przeżyta niedziela będzie owocować na wielu płaszczyznach: na płaszczyźnie społecznej i płaszczyźnie rodzinnej – przekonuje ks. dr hab. Tomasz Wielebski. I zachęca do budowania kultury świętowania niedzieli.

Jak podkreśla teolog pastoralista z UKSW, upowszechnianie wzorców świętowania niedzieli, pokazywanie różnorodnych form odpoczynku i wolontariatu, a także ukazywanie wartości dobrze przeżytej niedzieli w kontekście psychologicznym, społecznym i ekonomicznym to ważne dziś zadanie. Czyni to m.in. Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, który powstał i rozwija się w diecezji legnickiej.

—————————————————————————————————————————————

 „Z Zuzeli do Warszawy ku świętości” – 90. rocznica święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia

- Czuję się wielkim dłużnikiem wobec ziemi, której chleb jadłem od dzieciństwa i wobec wszystkich wśród których żyłem – pisał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.  W sobotę 2 sierpnia w Zuzeli w diecezji łomżyńskiej odbędą się obchody 90. rocznicy jego święceń kapłańskich. Mszy św. dziękczynnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller, a homilię wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Będzie to też okazja do wspólnej modlitwy o szybką beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

„Tutaj w tej rodzinie parafialnej podwójnie się narodziłem: Z ciała i krwi mojej Matki i z Chrystusowej Krwi w sakramencie Chrztu… Jestem związany z Zuzelą sercem. Każdy człowiek jest przecież związany sercem i uczuciem z miejscem swojego urodzenia. Są to więzy potężne. Czuję się wielkim dłużnikiem wobec ziemi, której chleb jadłem od dzieciństwa i wobec wszystkich wśród których żyłem” - te słowa Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego cytuje w specjalnym komunikacie na stronie diecezji łomżyńskiej jej wikariusz generalny bp Tadeusz Bronakowski. W imieniu biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego oraz proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli zaprasza do udziału w obchodach 90. rocznicy święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia.

Uroczystości odbędą się w sobotę 2 sierpnia br. w Zuzeli - miejscu urodzenia kard. Wyszyńskiego. Mszy św. dziękczynnej o godz. 11.00 będzie przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Podczas uroczystej celebry zostanie poświęconych 12 witraży symbolicznie upamiętniających „Drogę życia Prymasa Tysiąclecia z Zuzeli do Warszawy ku świętości”.

„Niech potrzebą każdego serca stanie się lepsze poznanie Osoby i nauczania Świętego Kapłana i Wielkiego Polaka, któremu tyle zawdzięcza Kościół w Polsce i nasza Ojczyzna” – napisał w zaproszeniu na uroczystości proboszcz parafii w Zuzeli ks. Jerzy Krysztopa. Słowa te kieruje do „wszystkich wiernych Kościoła w Polsce  i poza jej granicami”.

Prymas Tysiąclecia

Nagrody im. Kard. Stefana Wyszyńskiego za 2011 r. 2012-02-08

Nagrody im. Kard. Stefana Wyszyńskiego za 2011 r.Maria Okońska, założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, ks. Piotr Nitecki, specjalista od nauczania społecznego Kościoła oraz działacz i polityk katolicki Janusz Zabłocki zostali uhonorowani Nagrodą im kard. Stefana Wyszyńskiego za 2011 r. Uroczystość wręczenia nagród – przyznanych przez Fundację SPES – nastąpi w marcu br.

Więcej…

Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981-2011 2012-01-30

Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981-2011Kard. Kazimierz Nycz podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za udostępnienie dokumentów przydatnych do procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego. Metropolita warszawski wziął udział w promocji monumentalnej książki Mariana P. Romaniuka pt. „Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981-2011”.

Więcej…

Dziękuję IPN 2012-01-27

Dziękuję IPNKard. Kazimierz Nycz podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za udostępnienie dokumentów przydatnych do procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego. Metropolita warszawski wziął udział w promocji monumentalnej książki Mariana P. Romaniuka pt. „Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981-2011”.

Więcej…

W Salonie Myśli o kard. Stefanie Wyszyńskim 2011-12-13

„Kardynał Stefan Wyszyński – Siewca pracowity i mądry” – to temat kolejnego spotkania w ramach Salonu Myśli Edyty Stein czyli spotkań publicystyczno-naukowych organizowanych w zielonogórskim Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein. 12 grudnia gościem specjalnym była długoletnia współpracowniczka Prymasa Polski, Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie.

Więcej…

Przekazanie pierścienia Prymasa Tysiąclecia 2011-10-18

Przekazanie pierścienia Prymasa TysiącleciaReplika skradzionego pierścienia kard. Stefana Wyszyńskiego została uroczyście przekazana Muzeum Archidiecezjalnemu w Gnieźnie.

Więcej…

Najnowsza książka Mariana Romaniuka o Prymasie Tysiąclecia 2011-10-11

Najnowsza książka Mariana Romaniuka o Prymasie TysiącleciaW warszawskim Muzeum Literatury odbyła się promocja najnowszej książki Mariana P. Romaniuka pt: „Kardynał Stefan Wyszyński. Rys biograficzny w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba”, wydanej przez Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum.

Więcej…

Sympozjum o życiu i posłudze kard. Stefana Wyszyńskiego 2011-09-24

Sympozjum o życiu i posłudze kard. Stefana WyszyńskiegoO duchowości komunii z Bogiem, maryjności życia duchowego oraz o rozumieniu duchowości kapłańskiej dyskutowali 24 września uczestnicy sympozjum naukowego, zorganizowanego z okazji 30. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej…

Rocznica Prymasa Tysiąclecia 2011-08-03

Rocznica Prymasa Tysiąclecia 3 sierpnia mija 110. rocznica urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego. „Takiego Ojca, pasterza, prymasa Bóg daje raz na 1000 lat” – mówił o nim Jan Paweł II.

Więcej…

Pierścień wkrótce gotowy 2011-08-02

Pierścień wkrótce gotowyDobiegają końca prace nad wykonaniem kopii skradzionego pierścienia kard. Stefana Wyszyńskiego. Klejnot zostanie oficjalnie zaprezentowany prawdopodobnie w połowie września.

Więcej…

Archidiecezja gnieźnieńska: komunia z Bogiem tematem pielgrzymki na Jasną Górę 2011-07-12

„Z Maryją w komunii z Bogiem. Soli Deo per Mariam” to hasło tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. W tym roku pątnikom towarzyszyć będą dwaj szczególni patroni: bł. Jan Paweł II oraz kard. Stefan Wyszyński, którego rok archidiecezja gnieźnieńska przeżywa.

Więcej…

————————————————————————————————–

 

„Miłość na śmierć, nie umiera” to hasło XXXII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 VIII 2014 r. Eucharystią o godz. 6.30 sprawowaną na placu katedralnym w Tarnowie. Radio RDN małopolska będzie transmitowało Msze św. w Tarnowie i Częstochowie oraz każdego dnia przekazywało relacje z pielgrzymki. Telewizja internetowa będzie przekazywać transmisje z Mszy św. i nabożeństw.

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską będą prowadzone, tak jak w latach ubiegłych, w każdej parafii przez czerwiec i lipiec, a w sierpniu w miejscach organizacji poszczególnych grup.

Koszt uczestnictwa w PPT nie zmienia się i wynosi 90,00 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60,00 zł. a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie tylko 20 zł resztę tj. 40 zł dopłaca Caritas. (Gdy idzie jedno dziecko z rodziny płaci 60 zł)

Więcej informacji o pielgrzymce można uzyskać na stronach internetowych adres PPT www.pielgrzymka.diecezja.tarnow.pl

a/ Zapraszamy Księży Proboszczów, aby odwiedzali pielgrzymów dając świadectwo troski o parafian uczestniczących w pielgrzymce oraz zapraszamy do koncelebry.

 b/ Zachęcamy, aby czas pielgrzymki wykorzystać w duszpasterstwie parafialnym przez zachęcanie parafian do duchowego pielgrzymowania lub we wspólnotowej modlitwie w parafii towarzyszyć pielgrzymom.

 c/ Zachęcamy do słuchania relacji z pielgrzymki przekazywanej przez radio RDN i telewizje internetową.

 d/ Aktualne informacje o Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej znajdują się na stronie www.pielgrzymka.diecezja.tarnow.pl

——————————————————————————-

biblos forum
promyczek dobra m rdn malopolska przezr     m rdn ns przezr
kana mapa duszp polskie 1
sos studium

element milos

————————————————————————————————————————-